TruyenFun có địa chỉ mới → Truyen1h.Org - Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Xdnotfound
(George Harem)Through All Dream how to survive?/Xuyên qua alldream làm sao sống?
Oneshot Dream smp(Vietnamese)

Oneshot Dream smp(Vietnamese)

Tác giả:

3944 260

Tôi sẽ làm những cái One-shot nhỏ về một số cp trong Dream smp.Tôi sẽ không làm những cái mà tôi viết trở nên Toxic đâu,tôi hứa và tôi chỉ ship nhân vật chứ không phải người thật.

[ XDnotfound ] Lời hứa.
Vòng Lặp | hình phạt cho kẻ đảo lộn trật tự

Vòng Lặp | hình phạt cho kẻ đảo lộn trật tự

Tác giả:

15 4

The dream is lost, sad and deep, Until then he shall not sleep. He lies in bed with ducts that weep. He rises from his bitter bed, With thoughts of sadness in his head, He idolises being dead. Facing the day with never-ending dread.

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan