Nắnghạ
[HP] Đường cong của lịch sử

[HP] Đường cong của lịch sử

Tác giả:

58721 3571

Link gốc: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-ch%C6%B0a-hoan/hp-d%E1%BB%93ng-nhan-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-cong-c%E1%BB%A7a-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD/ Nhà này đã xóa truyện rồi, cũng may ta còn lưu bản word trong máy, giờ post lại lên đây, bất quá chưa xin phép, đừng ai đem ra khỏi nhà ta nha >○<

[HP/VH] Twisted

[HP/VH] Twisted

Tác giả:

1628 126

Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1661507 Dịch giả: Albertine Tình trạng sáng tác: hoàn (9c) Tình trạng convert: hoàn

[HP/DH] Trọng Hồi Đương Sơ

[HP/DH] Trọng Hồi Đương Sơ

Tác giả:

66184 4030

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=984783 Tác giả: Vô Thương Lạc Tình trạng sáng tác: hoàn (69 chương + lời cuối sách) Tình trạng convert: hoàn

[HP/SH] Cố Sự (Hệ Liệt)

[HP/SH] Cố Sự (Hệ Liệt)

Tác giả:

4891 116

Link: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=857912 Tác giả: Liên Tưởng Tình trạng sáng tác: hoàn (16c) Tình trạng convert: hoàn

[HP/SH] Tế Ức

[HP/SH] Tế Ức

Tác giả:

43289 2227

link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1895557 Tác giả: Đằng La Luyến Nguyệt Tình trạng sáng tác: hoàn (tiết tử + 53 chương + 2 phiên ngoại) Tình trạng convert: hoàn

[Satzu] [End] CHUYỆN NUÔI CHÓ.

[Satzu] [End] CHUYỆN NUÔI CHÓ.

Tác giả:

8095 858

Minatozaki ghét chó. Tzuyu yêu chó hơn Minatozaki.

[HP] DH Phỉ Thúy Sắc Đích Ưu Thương

[HP] DH Phỉ Thúy Sắc Đích Ưu Thương

Tác giả:

102980 4922

Link: http://www.sto.cc/mbookintro.aspx?bid=103070 Tác giả: Vân Kính Tình trạng sáng tác: hoàn (57 chương + 1 tiểu kịch trường + 2 phiên ngoại) Tình trạng convert: hoàn

[HP/SH] Đồng Nhân Chi Chiến Hậu

[HP/SH] Đồng Nhân Chi Chiến Hậu

Tác giả:

17719 865

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2415095 Tác giả: tiền diện nhất lộ liễu Tình trạng sáng tác: hoàn (26 chương) Tình trạng convert: hoàn

[HP/VH] Vision & Hold

[HP/VH] Vision & Hold

Tác giả:

1344 96

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2950076 Tác giả: Bát Vân Thanh Huyền Tình trạng sáng tác: hoàn (8 chương + 1 phiên ngoại) Tình trạng convert: hoàn

[HP/SH] Vô Pháp Vãn Cứu Đích Hôn Nhân
[HP/DH] Thập Niên Hậu Đích Trọng Phùng

[HP/DH] Thập Niên Hậu Đích Trọng Phùng

Tác giả:

34182 1697

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2603876 Tác giả: Tô Thanh Nhiễm Tình trạng sáng tác: hoàn (Tiết tử + 21c) Tình trạng convert: hoàn

[HP/DH] Obliviate

[HP/DH] Obliviate

Tác giả:

7554 386

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2926627 Tác giả: Tô Thanh Nhiễm Tình trạng sáng tác: hoàn (5c) Tình trạng convert: hoàn

[HP/TH,VH] Thân Ái Đích Na Bất Thị Ái Tình ( Hệ Liệt )
[HP/VH] Ghost's Love

[HP/VH] Ghost's Love

Tác giả:

7594 550

Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=433798 Tác giả: Lạc Ảnh Tình trạng sáng tác: hoàn (18 chương) Tình trạng convert: hoàn

[HP/SH] Prince Gia Lưỡng Huynh Đệ

[HP/SH] Prince Gia Lưỡng Huynh Đệ

Tác giả:

10668 614

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3425213 Tác giả: Thanh Liên Dữ Chước Tình trạng sáng tác: hoàn (12c + pn) Tình trạng convert: hoàn

[HP/SH] Thông Hướng Tâm Đích Đạo Lộ Xuyên Quá Vị

[HP/SH] Thông Hướng Tâm Đích Đạo Lộ Xuyên Quá Vị

Tác giả:

5266 295

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3164456 Tác giả: drsnarry Tình trạng sáng tác: hoàn (19c + PN) Tình trạng convert: hoàn

HP Đồng Nghiệp Tiểu Tập ( Har thụ, BL hướng )

HP Đồng Nghiệp Tiểu Tập ( Har thụ, BL hướng )

Tác giả:

10370 460

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=463981 Tác giả: A Dư Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

[HP/VH] Lê Minh Tĩnh Tiễu Tiễu

[HP/VH] Lê Minh Tĩnh Tiễu Tiễu

Tác giả:

1111 117

Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2096612 Tác giả: Thủy Sắc Vi Lam Tình trạng sáng tác: hoàn (10 chương) Tình trạng convert: hoàn

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan