TruyenFun có địa chỉ mới → Truyen1h.Org - Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Fyodazisreal
[ FyoDaz ] Harship Chuyên Cấm Deadflag Cho Nhau:)

[ FyoDaz ] Harship Chuyên Cấm Deadflag Cho Nhau:)

Tác giả:

1653 116

Cảnh báo : ooc, chứa Headcanon do Au tự nghĩ ra Cp : Fyodor Dostoyevsky ( top ) x Dazai Osamu ( bottom) ______________________ Drop do hết vã FyoDaz r:)

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan