Rimuru x KOSEI
Rimuru và Học viện anh hùng

Rimuru và Học viện anh hùng

Tác giả:

252 32

Rimuru bị vết nứt không gian và cuốn vào thế giới kosei (Lần đầu viết nếu sai thì xl )

(Quyển 6) Rimuru và học viện anh hùng Kosei

(Quyển 6) Rimuru và học viện anh hùng Kosei

Tác giả:

46273 3191

Chỉ cần biết đọc thui đừng hỏi j hết

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan