Adsghrt
Ca chỉ là cái thuật lại
Hồi ký: 132 ngày SỐNG

Hồi ký: 132 ngày SỐNG

Tác giả:

117 0

Những ngày không-lặp-lại, tôi gọi đó là những ngày SỐNG. Bạn có từng đếm mình đã SỐNG được bao nhiêu ngày?

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan