5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòngNăm tôi 18, anh 27

Tôi đang ở trường sư phạm Seoul.

Tôi thử hẹn hò, nhưng không biết sao đều cảm thấy không hợp, cuối cùng vẫn chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFunVip.Net

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan