Sanskiller2011
UNDERTALE và AUs Comic

UNDERTALE và AUs Comic

Tác giả:

462 33

Tôi: Chuyên mục xả ảnh đây! Temmie: YaYa! Dust: Ể, Tem ở đâu ra thế này?!?! Killer: Cút đi!

Phân tích Sans AUs phần 1

Phân tích Sans AUs phần 1

Tác giả:

45 0

Tôi: Về phần phân tích các Sans thì tui lm nó ko đc hay. Frisk: *Bn nói với Hảo Vẽ Tranh rằng sao ko lm về 1 thứ j đó dễ hơn ?* Dust: ! Killer: ! Tôi: !. *FRISK RUN!!!*

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan