Demonsrosa
[✓] sydt ✩ hưng thủ hướng

[✓] sydt ✩ hưng thủ hướng

Tác giả:

10555 1314

《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 兴取向(shortfic) ※ tác giả: 湖与其水(lofter) ※ thiết lập: miệng lưỡi ác độc × bé (không) thỏ trắng (lắm) ※ ©️: http://leah713788.lofter.com/post/4b92c716_1cc7148d9 | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận.

[✓] sydt ✩ trap

[✓] sydt ✩ trap

Tác giả:

19125 2581

《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 陷阱(longfic) ※ tác giả: 四季奶青加椰冻(wb)| Mathilda(lofter) ※ khuôn viên trường Đại học và lại vẫn là lừa lọc. ※ ©️: http://m.weibo.cn/7592738399/4626311751927671 | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận.

[✓] sydt ✩ hợp đồng

[✓] sydt ✩ hợp đồng

Tác giả:

12811 1619

《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 契约(shortfic) ※ tác giả: 不醒的四月(lofter) ※ thiết lập: alpha hương cà phê đắng ☕️ × omega hương sữa 🍼, có yếu tố sinh con ❗️ ※ ©️: http://buxingdesiyue183.lofter.com/post/1f623ba8_1cbd7f2d2 | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận.

sydt ✩ thủ nhi đại chi

sydt ✩ thủ nhi đại chi

Tác giả:

14641 2085

《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 取而代之(longfic) ※ tác giả: 一九十九一(wb)| 100-1(lofter) ※ từ đơn phương đến song phương thầm mến. ※ ©️: http://jiushijiu412.lofter.com/post/1fc7a00d_1cbfc8770 | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận.

sydt ✩ tin mừng! châu kha vũ và doãn hạo vũ cùng tham gia bố ơi mình đi đâu thế!

sydt ✩ tin mừng! châu kha vũ và doãn hạo vũ cùng tham gia bố ơi mình đi đâu thế!

Tác giả:

6830 1073

《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 喜报!周柯宇和尹浩宇要去参加爸爸去哪了!(shortfic) ※ tác giả: 阿江阿江从不悲伤(lofter) ※ thiết lập: diễn viên 🥣 (33) × ca sĩ 🥧 (32), diễn đàn thể, bối cảnh sau khi rã đoàn. ※ ©️: http://richangzibideajiang.lofter.com/post/4ba040da_1cc018446 | aw: bodamxbodam ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận.

[✓] sydt ✩ you are my cosmos

[✓] sydt ✩ you are my cosmos

Tác giả:

32190 5121

《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 你是我的宇宙(longfic) ※ tác giả: Judy耶耶耶(wb) ※ học đường, gương vỡ lại lành, ooc cực mạnh. ※ ©️: http://m.weibo.cn/status/4641267977815379? | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận.

[✓] sydt ✩ một vòng luân hồi

[✓] sydt ✩ một vòng luân hồi

Tác giả:

11289 1918

《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 一轮生(shortfic) ※ tác giả: 湖与其水(lofter) ※ thiết lập: ma cà rồng máu lạnh 🥣 × người bình thường hơi ngây thơ 🥧 ※ ©️: http://leah713788.lofter.com/post/4b92c716_1ccd105a5 | aw: bodamxbodam ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận.

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan