_tuilabybeday_
[NoMin] ✔ Love you like gonna lose you.

[NoMin] ✔ Love you like gonna lose you.

Tác giả:

1333 153

• "jaemine, saranghanda!"

JaemJen collection.

JaemJen collection.

Tác giả:

22784 1198

> top!Jaemin ; bot!Jeno > hàng chưa beta

✔[NoChen] I'm fine (please don't worry about me)

✔[NoChen] I'm fine (please don't worry about me)

Tác giả:

671 77

> "anh ổn. làm ơn đừng lo lắng cho anh."

[NoMin] ✔ Just a lover.

[NoMin] ✔ Just a lover.

Tác giả:

1039 113

• hừm... • type nhanh nên nội dung khá lan man.

[NoMin] ✔ Chủ tịch và Học trưởng.

[NoMin] ✔ Chủ tịch và Học trưởng.

Tác giả:

4022 302

• Quà mừng sinh nhựt Jaeminie :* • Happy Halloween sớm :v • Nó khá lan man...

[NoMin] ✔ Tuổi nổi loạn.

[NoMin] ✔ Tuổi nổi loạn.

Tác giả:

260259 19432

°đang high #nomin °không xát muối vào fic. °hãy đọc khi bạn đủ 16+. (không biết rating tới mức đó không nhưng dù sao cũng cảnh báo trước cho chắc). =))))

✔[Jaemjun] Có một người tựa như biển sâu.

✔[Jaemjun] Có một người tựa như biển sâu.

Tác giả:

422 65

> Nội dung và tựa không khớp với nhau lắm...

[Shortfic] [JeJae] ✔ Anh thương Em

[Shortfic] [JeJae] ✔ Anh thương Em

Tác giả:

110122 9162

• Thật ra, anh chỉ muốn nói là anh thương em •

[JaemJen] Vô đề.

[JaemJen] Vô đề.

Tác giả:

3409 414

"Hóa ra thiên hạ rộng lớn, trần tục mênh mông lại không có chỗ cho ta và người." (Vô đề - Hồ Hạ) --- > JAEMIN!TOP ; JENO!BOT.

✔[NoMin] Bad Habit.

✔[NoMin] Bad Habit.

Tác giả:

3262 363

• chúng ta sống với nhau không chỉ vì những ưu điểm.

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan