__dianhdianh
Tâm trí

Tâm trí

Tác giả:

4165 452

Đã lâu kể từ lần cuối cùng cả hai liên lạc với nhau. Lần gặp gỡ này liệu sẽ đem lại điều gì mới mẻ, hay chỉ là cán vào vết xe đổ?

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan