Tracynie
𝐉𝐢𝐂𝐡𝐞𝐧 ❥𝐁𝐢́ 𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐢́!

𝐉𝐢𝐂𝐡𝐞𝐧 ❥𝐁𝐢́ 𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐢́!

Tác giả:

26961 2490

Zhong Chenle giấu một bí mật. Một bí mật động trời! Có người phát hiện ra bí mật đó rồi. Zhong Chenle phải làm sao?? Truyện giống bối cảnh thực tại. Transfic Trung Tác giả: haihanzai Dịch: Tracynie Beta: 0300 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH NÀY ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐁𝐨̉ 𝐘𝐞̂𝐮

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐁𝐨̉ 𝐘𝐞̂𝐮

Tác giả:

33372 3242

"Bảy năm." Na Jaemin đã trả thù trong bảy năm qua Nhưng Na Jaemin không biết rằng, trong vụ tai nạn năm đó không phải chỉ có mỗi Na Jaemin bị di chứng. Transfic Trung Tác giả: Tây Tạng Moon Angelica Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐎̛̣ !!!

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐎̛̣ !!!

Tác giả:

21645 1677

~Em nợ ta. Dùng cả đời em để trả. Không cho phép em rời bỏ ta.~ Tác giả: joy0112 Dịch: Tracynie

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨

Tác giả:

14974 1313

Thế tử x Hoa lang La Tại Dân có tuyệt đối tuân theo cũng chỉ tuân theo mỗi mình Lý Đế Nỗ. Transfic Trung Tác giả: chenying1203 Dịch: Chang ( tracynie) Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Không mang bản dịch đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐋𝐞𝐞 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧!

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐋𝐞𝐞 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧!

Tác giả:

57579 5436

Học trưởng Lee cứ ám Na Jaemin hoài, học trưởng Lee phiền quá đi! Vườn trường, tình yêu của người hạng nhất hạng hai. Transfic Trung Tác giả: oooothgil Dịch: Chang ( tracynie) BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲!

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲!

Tác giả:

35960 3348

Na Jaemin bệnh rồi 😢. Mặt đỏ, tim đập nhanh, đầu óc choáng voáng. Bệnh thích thầy Jeno 😢. 💚 Chuyện tình thầy giáo phong nhã x học sinh thẳng thắn.💚 Transfic Trung Tác giả: guanzijiang Dịch: Tracynie Beta: 0300 Cre bìa: Nhii BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧, 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐇𝐲𝐮𝐜𝐤 ❥ 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧, 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐇𝐲𝐮𝐜𝐤 ❥ 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 "𝐓𝐈̀𝐍𝐇"

Tác giả:

100182 8095

☘️ " Tôi có thai với thanh mai trúc mã. Liệu cậu ấy có yêu tôi không?"_ Jaemin ☘️ " Tôi ghét cậu. Sao cậu lỡ rời bỏ tôi?"_ Jeno ☘️ " Nếu ngày trước được hỏi tôi sẽ nói tôi sợ mất Mark"_ Donghyuck ☘️ " Donghyuck, Cho anh theo đuổi em nhé!" _Mark ❗️ Bốn người chúng ta chính là dính vào bệnh "TÌNH". Transfic Trung Tác giả: baqefeiqincha Người dịch: Changg (tracynie). WARNING: NGƯỢC, SINH TỬ VĂN. Dị ứng những thể loại này xin đừng vào đọc. BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐏𝐡𝐢 Đ𝐢𝐞̂̉𝐮

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐏𝐡𝐢 Đ𝐢𝐞̂̉𝐮

Tác giả:

2565 273

"𝐂𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐨𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐦 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐧𝐡𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐨̂́𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜. 𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ đ𝐞̣𝐩, 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐡𝐚𝐲, 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐡𝐚𝐦 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨. 𝐕𝐢̀ 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐲 đ𝐢, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐨́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐮́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐦𝐨̛̉ 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐚̆𝐧, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐚̀ đ𝐢. 𝐁𝐚̣𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨́𝐢 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐚́𝐢, 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐚̉ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 đ𝐢, 𝐠𝐢𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 đ𝐢 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐨̛𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚̆𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̉𝐢." ✨Jeno ngôi thứ nhất, có yếu tố ma mị.✨ Transfic Trung Tác giả: LING奈_Noir Dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH NÀY ĐI ĐÂU KHI

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!

Tác giả:

75961 6167

Ông cha ta có câu "Mê trai đầu thai mới hết" Na Jaemin dính hẳn hai combo mê trai còn mê cả dáng vóc của người ta. Từ khi nào mà Na Jaemin mang danh kẻ biến thái thế này??? Bác sĩ x Nhiếp ảnh gia. Transfic Trung Tác giả: Haihanzai Dịch: Tracynie Beta: Chezi BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH NÀY ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!

𝐀𝐁𝐎 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥ 𝐂𝐮̛𝐨̛̣𝐜

𝐀𝐁𝐎 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥ 𝐂𝐮̛𝐨̛̣𝐜 "𝐘𝐄̂𝐔"

Tác giả:

69805 6443

Anh hay em ai sẽ thắng trong cuộc cá cược này đây? Chúng ta cá cược gì? Chúng ta cá cược tình yêu. Alpha x Omega Một đế quốc ngoài trái đất, một đế quốc của riêng ABO. Chính Nomin , phụ Markhyuck. *Nếu ai chưa biết về ABO, mọi người có thể seach trên mạng để biết những kiến thức về thể loại ABO nha* Tác giả: Hoàng Hôn Dịch: Tracynie Beta: ThuýNgọc ❗️WARNING: NGƯỢC, SINH TỬ VĂN, ABO. Ai dị ứng thể loại này xin đừng vào đọc.❗️ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH NÀY ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan