Tibisun
𝔍𝔍𝔎 • 𝔗𝔦̀𝔫𝔥 𝔗𝔲̀

𝔍𝔍𝔎 • 𝔗𝔦̀𝔫𝔥 𝔗𝔲̀

Tác giả:

12950 523

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC Chuyển thể từ bộ : Anh Quản Ngục Đẹp Trai Dựa vào cốt truyện và thêm vào một số chi tiết. Đã hoàn thành

𝙅𝙅𝙆 • 𝙆í𝙘𝙝 𝙏ì𝙣𝙝

𝙅𝙅𝙆 • 𝙆í𝙘𝙝 𝙏ì𝙣𝙝

Tác giả:

21687 848

Cân nhắc trước khi đọc! " Em sẽ không nói mấy lời sến sẩm đó đâu... Nhưng nếu chị muốn...em có thể chơi chị mỗi ngày 69 kiểu " warning 🔞 Tác giả : Tibi Sun Từ 3.10.2021 - 8.10.2021

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 • 𝙹𝙹𝙺 - Đ𝚒𝚎̂̀𝚗 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 • 𝙹𝙹𝙺 - Đ𝚒𝚎̂̀𝚗 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌

Tác giả:

552 79

𝐴𝑛ℎ 𝑛𝑒́𝑚 𝑝𝑎𝑜 𝑒𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̆́𝑡 𝐸𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢, 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑝𝑎𝑜 𝑟𝑜̛𝑖 𝑟𝑜̂̀𝑖... "Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất Đem cho em kèm với một lá thư Em không lấy là tình anh đã mất Tình đã cho không lấy lại bao giờ Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất Đem cho em là đã mất đi rồi!" "Có một bận em ngồi xa anh quá Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn Em xích gần thêm một chút: anh hờn. Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa. Anh sắp giận. Em mỉm cười, vội vã Đến kề anh, và mơn trớn: "em đây!" Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay. Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm. Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm! Ôi trời xa, vừng trán của người yêu! Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng. Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng. Em là em, anh vẫn cứ là anh."

🅙🅙🅚 $ 🅚ẹ🅞 🅚🅗ô🅝🅖 🅖á🅘?

🅙🅙🅚 $ 🅚ẹ🅞 🅚🅗ô🅝🅖 🅖á🅘?

Tác giả:

2030 140

⚠️warning❕ "Gái ăn kẹo không? Do you eat candy?" "Đâu? Where?" "Lại đây! Trong quần dượng này Come here! It's in my pants" "Đồ ấu dâm bẩn thỉu, tránh xa tôi ra Dirty pedophile, get away out of me" "Loli 8 tuổi, dượng có thấy không? Loli 8, don't you see?" "Loli là cô gái nhỏ, đừng làm tổn thương con Loli little girl, don't hurt me" "Gái cưng muốn một ít kẹo? You want some candy?" "Không! No!"

𝔍𝔍𝔎 • 𝔓𝔯𝔬𝔰𝔱𝔦𝔱𝔲𝔱𝔢 - Đ🅘ế🅜

𝔍𝔍𝔎 • 𝔓𝔯𝔬𝔰𝔱𝔦𝔱𝔲𝔱𝔢 - Đ🅘ế🅜

Tác giả:

71563 3386

𝑯𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒔𝒂𝒐 𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̀𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒔𝒂̆𝒏 𝒔𝒐́𝒊. 𝑯𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒊̀𝒎 đ𝒐̂̀ 𝒂̆𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒂́𝒊 𝒃𝒖̣𝒏𝒈 đ𝒐́𝒊. 𝑪𝒖𝒐̂́𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒔𝒂𝒐 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̣𝒊 đ𝒐̂́𝒊 𝒙𝒖̛̉ 𝒕𝒆̣̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉. 𝑪𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒐́𝒊 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒐̛̀𝒊. 𝑪𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒃𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒔𝒂̂𝒖 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒄𝒂𝒏. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̣𝒄, 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 Đ𝒂̣𝒊, 𝑺𝑴 𝑪𝒂̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̆́𝒄 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒌𝒉𝒊 đ𝒐̣𝒄!

𝐽𝐽𝐾 • 𝑉𝑖̀ 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝐵𝑒𝑑𝑒 𝑇𝑜̛́ 𝑀𝑜̛́𝑖 𝑃ℎ𝑎̉𝑖 𝐺𝑖𝑎̉ 𝐺𝑎́𝑖

𝐽𝐽𝐾 • 𝑉𝑖̀ 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝐵𝑒𝑑𝑒 𝑇𝑜̛́ 𝑀𝑜̛́𝑖 𝑃ℎ𝑎̉𝑖 𝐺𝑖𝑎̉ 𝐺𝑎́𝑖

Tác giả:

18692 1212

warning :) Cân nhắc trước khi đọc. " Bede không đáng sợ, Bede pha ke mới đáng sợ" . " Vì cậu không thích nên Jungkook đây sẽ không làm... à không tùy hoàn cảnh thôi" Hoàn : 18-20/11/2021

𝐉𝐉𝐊 • 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐍𝐡𝐨̉ 𝐀𝐧𝐡 𝐋𝐨̛́𝐧

𝐉𝐉𝐊 • 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐍𝐡𝐨̉ 𝐀𝐧𝐡 𝐋𝐨̛́𝐧

Tác giả:

3649 243

𝑵𝒂̀𝒚! Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒐̛́ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 đ𝒂̂́𝒚.

𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙻𝚊̆́𝚖 𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝙾̛𝚒 - Đ𝙲𝚀

𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙻𝚊̆́𝚖 𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝙾̛𝚒 - Đ𝙲𝚀

Tác giả:

1341 125

Tên truyện: Thương Lắm Mình Ơi. Thể loại: Ngôn tình, thời xưa. Số chương: 9 chương. Số từ: 49379 từ.

JJK × Có Người Thương Em Đến Thế

JJK × Có Người Thương Em Đến Thế

Tác giả:

6339 552

"𝚈𝚎̂𝚞, 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝 𝚘̛̉ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚒́𝚝, 𝚅𝚒̀ 𝚖𝚊̂́𝚢 𝚔𝚑𝚒 𝚢𝚎̂𝚞 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚢𝚎̂𝚞? 𝙲𝚑𝚘 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞, 𝚜𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚞: 𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚊 𝚙𝚑𝚞̣, 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚝𝚑𝚘̛̀ 𝚘̛, 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝" Tôi thà rằng... chôn vùi hết đau khổ tận sâu trong trái tim này, cũng không muốn quên đi ánh mắt của người. Xin cho tôi dũng khí để tiếp tục tin tưởng, bỏ qua những dối gian để ôm lấy người. Xin cho tôi dũng khí để đứng trước mặt người, nói lời yêu thương tôi đã chôn vùi Mong rằng tôi sẽ được gặp lại người Dù có hóa thành tro, tôi vẫn muốn được ở bên người Dù có qua bao kiếp, tôi vẫn luôn khắc ghi hình bóng người Dù người chẳng biết tôi là ai Tôi vẫn ở đó Vẫn ở giao lộ đó đợi người, mong một ngày sẽ tương phùng

𝚃𝚞̣𝚌 𝙲𝚞̛𝚘̛́𝚙 𝚅𝚘̛̣ • 𝙹𝙹𝙺 - Đ𝚒𝚎̂̀𝚗 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌

𝚃𝚞̣𝚌 𝙲𝚞̛𝚘̛́𝚙 𝚅𝚘̛̣ • 𝙹𝙹𝙺 - Đ𝚒𝚎̂̀𝚗 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌

Tác giả:

30477 2529

Việt Điền Thời xưa Ngọt Ngôn Tác giả : Tibi Sun 23.8.2021 - 30.9.2021

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan