TheChaser1004
|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Kim tiêu minh nguyệt bất tây trầm

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Kim tiêu minh nguyệt bất tây trầm

Tác giả:

4019 706

Pairing: Châu Kha Vũ x Patrick Duẫn Hạo Vũ (Song Vũ Điện Đài) Thiết lập: Thái tử thiên giới x Thỏ ngọc cung trăng . Tác giả gốc: @ Gem海星 Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.

|Đan Phượng Siêu Dương| Bạn học

|Đan Phượng Siêu Dương| Bạn học

Tác giả:

2907 323

Pairing: Từ Dương x Phó Tư Siêu (Đan Phượng Siêu Dương) Tác giả gốc: @ _Hana花花花花花 Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.

|Đan Phượng Siêu Dương| xy•fsc

|Đan Phượng Siêu Dương| xy•fsc

Tác giả:

3269 305

Pairing: Từ Dương x Phó Tư Siêu (Đan Phượng Siêu Dương) Tổng hợp những mẩu truyện được dịch bởi mình. Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Trò chơi săn đuổi

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Trò chơi săn đuổi

Tác giả:

9666 1346

Pairing: Châu Kha Vũ x Patrick Duẫn Hạo Vũ (Song Vũ Điện Đài) Tuổi giả định: 24 x 22 Thiết lập: Quân đội cấp cao Alpha x Gián điệp nước đối địch Omega Độ dài: 4 chương . Tác giả gốc: @ 青芥Aoe Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Không phải bọn em đang quen nhau đâu!!

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Không phải bọn em đang quen nhau đâu!!

Tác giả:

8247 1043

Pairing: Châu Kha Vũ x Patrick Duẫn Hạo Vũ (Song Vũ Điện Đài) Summary: 5 lần INTO1 bắt gặp Châu Kha Vũ và Patrick có những hành động lãng mạn và 5 lần bọn họ chối bay chối biến. Và 1 lần sự thật được phơi bày. . Tác giả gốc: @sircamsalot0 Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| i solemnly swear that i'm up to no good

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| i solemnly swear that i'm up to no good

Tác giả:

6859 744

Pairing: Châu Kha Vũ x Patrick Duẫn Hạo Vũ (Song Vũ Điện Đài) Tác giả gốc: @ 明爱暗恋补习社x http://m.weibo.cn/7649214338/4667982968788456 Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.

[Transfic][AllKỳ] tiểu đội trưởng nhà Thời Đoàn

[Transfic][AllKỳ] tiểu đội trưởng nhà Thời Đoàn

Tác giả:

3167 285

Tổng hợp những mẩu truyện được dịch bởi mình. . Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Cho đến tận cùng thế giới

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Cho đến tận cùng thế giới

Tác giả:

6600 814

Pairing: Châu Kha Vũ x Patrick Duẫn Hạo Vũ (Song Vũ Điện Đài) . Tác giả gốc: @ loey-czyy Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.

|Văn Kỳ| lyw•mjq

|Văn Kỳ| lyw•mjq

Tác giả:

4213 467

Pairing: Lưu Diệu Văn x Mã Gia Kỳ (Thời Đại Thiếu Niên Đoàn) . Tổng hợp những mẩu truyện của hai bạn nhỏ được dịch bởi mình. . Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.

|Vũ Trụ Hồng Hoang| hyt•thj

|Vũ Trụ Hồng Hoang| hyt•thj

Tác giả:

315 40

Pairing: Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt (Vũ Trụ Hồng Hoang) Tổng hợp những mẩu truyện được dịch bởi mình. Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan