TruyenFun có địa chỉ mới → Truyen1h.Org - Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
RubyRuan_69
[BHTT] [QT] Sư Tỷ Làm Người Đi! - Triêm Hoa Công Tử

[BHTT] [QT] Sư Tỷ Làm Người Đi! - Triêm Hoa Công Tử

Tác giả:

9591 289

Tác phẩm: Sư tỷ làm người đi! Tác giả: Triêm Hoa Công Tử Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 758 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 3474 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 1097 Văn chương tích phân: 52,641,368 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Bách hợp cổ đại kết thúc thiên Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 586000 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Hoan hỉ oan gia Nhân duyên tình cờ gặp gỡ Xuyên qua thời không Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Nguyên Chỉ ( Phi Loan ), Vệ Tử Tô ┃ vai phụ: Tần Dĩ Lạc, Cao Ngạn, Trình Yên vv ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Cùng Ảnh Hậu Che Giấu Luyến Ái Sau - Vân Khởi Nhiễm Hoa

[BHTT] [QT] Cùng Ảnh Hậu Che Giấu Luyến Ái Sau - Vân Khởi Nhiễm Hoa

Tác giả:

19879 608

Tác phẩm: Cùng ảnh hậu che giấu luyến ái sau Tác giả: Vân Khởi Nhiễm Hoa Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 258 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 2223 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 390 Văn chương tích phân: 23,264,888 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Cây non 【 tay mới nhập môn 】 Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 193155 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Giới giải trí Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hi Lưu, Tần Nhạc Yên ┃ vai phụ: Vân Nhiễm, Du An ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Đỉnh Cấp Trà Xanh Xuyên Đến Luyến Tổng Sau - Lệ Đào Miên Tửu

[BHTT] [QT] Đỉnh Cấp Trà Xanh Xuyên Đến Luyến Tổng Sau - Lệ Đào Miên Tửu

Tác giả:

16876 706

Tác phẩm: Đỉnh cấp trà xanh xuyên đến luyến tổng sau Tác giả: Lệ Đào Miên Tửu Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 3849 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 17162 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 6990 Văn chương tích phân: 245,152,288 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Bách hợp hệ liệt Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 300129 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Ngọt văn Xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mạnh Tứ Thanh, Tần Nguyệt ┃ vai phụ:...... ┃ cái khác:......

[BHTT] [QT] Bàng Thượng Tra Nam Tổ Sư - Tái Lai Lưỡng Đàn Tửu

[BHTT] [QT] Bàng Thượng Tra Nam Tổ Sư - Tái Lai Lưỡng Đàn Tửu

Tác giả:

15140 538

Tác phẩm: Bàng thượng tra nam tổ sư Tác giả: Tái Lai Lưỡng Đàn Tửu Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1165 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 3661 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 1533 Văn chương tích phân: 43,951,176 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Đã kết thúc Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 338175 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Tiên hiệp tu chân Hệ thống Xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: ┃ vai phụ: ┃ cái khác

[BHTT] [QT] Gặp Được Ngươi Thật Tốt - Trúc Tửu Cửu

[BHTT] [QT] Gặp Được Ngươi Thật Tốt - Trúc Tửu Cửu

Tác giả:

16572 464

Tác phẩm: Gặp được ngươi thật tốt Tác giả: Trúc Tửu Cửu Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 519 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 4823 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 1742 Văn chương tích phân: 40,452,688 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Tân Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 201551 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Duyên trời tác hợp Trời xui đất khiến Giới giải trí Xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tề An, Tô Giác ┃ vai phụ: Mặt khác ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Ngươi Cùng Ái Tối Thượng - Tô Lâu Lạc

[BHTT] [QT] Ngươi Cùng Ái Tối Thượng - Tô Lâu Lạc

Tác giả:

7803 184

Tác phẩm: Ngươi cùng ái tối thượng Tác giả: Tô Lâu Lạc Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 4380 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 10156 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 5480 Văn chương tích phân: 233,430,160 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Ở điền hố Tiến độ truyện: Còn tiếp Số lượng từ toàn truyện: 328792 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Hàng, Tiêu Dĩ Ca ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Nhân Sinh Đảo Ngược - Tiểu Bạch NO1

[BHTT] [QT] Nhân Sinh Đảo Ngược - Tiểu Bạch NO1

Tác giả:

6607 131

Tác phẩm: Nhân sinh đảo ngược Tác giả: Tiểu Bạch NO1 Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 532 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 1377 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 880 Văn chương tích phân: 30,097,620 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Đã kết thúc... Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 213592 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Linh hồn thay đổi Hoan hỉ oan gia Nhân duyên tình cờ gặp gỡ Cận thủy lâu đài Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Dã, Giang Thần Khinh ┃ vai phụ: Cao Lộ Lộ, Đường Thanh ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Ta Ở Bộ Lạc Làm Dũng Sĩ - Tê Sơn Bất Lạc

[BHTT] [QT] Ta Ở Bộ Lạc Làm Dũng Sĩ - Tê Sơn Bất Lạc

Tác giả:

13114 465

Tác phẩm: Ta ở bộ lạc làm dũng sĩ Tác giả: Tê Sơn Bất Lạc Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - cốt truyện Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Kỳ tư diệu tưởng Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 299933 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Chưa ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Cường cường Sinh con Cổ đại ảo tưởng Xây dựng Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: An Ca, Nghiêu Niên ┃ vai phụ: An Nhã, Trần Cẩn ┃ cái khác: Tuyết Tiệm, An Tuyền

[BHTT] [QT] Ta Thích Thanh Lãnh Câu Hệ Bạn Cùng Phòng - Lâm Cầm Thập Thù

[BHTT] [QT] Ta Thích Thanh Lãnh Câu Hệ Bạn Cùng Phòng - Lâm Cầm Thập Thù

Tác giả:

9050 233

Tác phẩm: Ta thích thanh lãnh câu hệ bạn cùng phòng Tác giả: Lâm Cầm Thập Thù Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1932 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 16503 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 8281 Văn chương tích phân: 215,046,272 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Bách hợp · tự cắt chân thịt một góc mà Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 414024 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Nhân duyên tình cờ gặp gỡ Ngọt văn Trưởng thành Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nhiễm Tửu; Dung Đinh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Nàng Có Một Đóa Vân - Thị Miên

[BHTT] [QT] Nàng Có Một Đóa Vân - Thị Miên

Tác giả:

18200 660

Tác phẩm: Nàng có một đóa vân Tác giả: Thị Miên Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 3346 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 18399 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 10072 Văn chương tích phân: 295,846,784 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Trắng trẻo mập mạp chi dưỡng chỉ miêu Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 358164 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Ảo tưởng không gian Đô thị tình duyên Giới giải trí Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Du Lăng, Cố Vân Ái ┃ vai phụ: Hạ bổn khai 《 lãng mạn dị ứng 》 ┃ cái khác: Chuyên mục cầu cất chứa

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan