TruyenFun có địa chỉ mới → Truyen1h.Org - Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Rruan996
[BHTT] [QT] Một Ngày Hạn Định Bạn Gái - Trang Tưởng

[BHTT] [QT] Một Ngày Hạn Định Bạn Gái - Trang Tưởng

Tác giả:

2760 84

Tác phẩm: Một ngày hạn định bạn gái Tác giả: Trang Tưởng Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 422 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 2430 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 875 Văn chương tích phân: 40,641,380 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: [ kết thúc lạp ] Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 188223 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Tác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Mùa hoa mùa mưa Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Niệm, Lộ Dữu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Ta Bị Ốm Yếu Điên Mỹ Nhân Đánh Dấu - Diệc An Sơ

[BHTT] [QT] Ta Bị Ốm Yếu Điên Mỹ Nhân Đánh Dấu - Diệc An Sơ

Tác giả:

1267 32

Tác phẩm: Ta bị ốm yếu điên mỹ nhân đánh dấu Tác giả: Diệc An Sơ Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 783 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 3936 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 1153 Văn chương tích phân: 41,779,024 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Sắp tới tác phẩm · đã kết thúc Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 302767 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Tác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Sinh con Đô thị tình duyên Ngược luyến tình thâm Giới giải trí Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Sanh, Tô Nam Hòa ┃ vai phụ: Hứa Yểu, Ôn Miên Tuyết ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Mộ Quang - Nhất Trà Thanh Hương

[BHTT] [QT] Mộ Quang - Nhất Trà Thanh Hương

Tác giả:

4093 101

Tác phẩm: Mộ Quang Tác giả: Nhất Trà Thanh Hương Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 334 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 1247 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 378 Văn chương tích phân: 30,208,748 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Kết thúc - hiện trăm - khách quan bên trong thỉnh ~ Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 305909 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Tác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Niên hạ Đô thị tình duyên Yêu sâu sắcTrưởng thành Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Bất Kỳ, Đường Vận ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Cẩu huyết ngược văn

[BHTT] [QT] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu Đồng

[BHTT] [QT] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu Đồng

Tác giả:

722 25

Tác phẩm: Mạo phạm Tác giả: Mộng Dữ Chu Đồng Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 5233 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 11712 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 24254 Văn chương tích phân: 118,383,768 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Đang ở viết. Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 134290 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Tác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm nga. Tag: Niên hạ Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Nông thôn tình yêu Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Liên Vãn, Chu Yên Thiển ┃ vai phụ: Mặt khác ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Không Làm Ảnh Hậu Si Tình A - Tái Lai Lưỡng Đàn Tửu

[BHTT] [QT] Không Làm Ảnh Hậu Si Tình A - Tái Lai Lưỡng Đàn Tửu

Tác giả:

3265 138

Tác phẩm: Không làm ảnh hậu si tình A Tác giả: Tái Lai Lưỡng Đàn Tửu Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 542 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 6931 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 1162 Văn chương tích phân: 58,116,956 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Đã kết thúc Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 289687 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Tác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Yêu sâu sắc Trọng sinh Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Băng Sơn Đạo Diễn - Hoa Mạn Xuyên

[BHTT] [QT] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Băng Sơn Đạo Diễn - Hoa Mạn Xuyên

Tác giả:

5022 176

Tác phẩm: Mỗi ngày đều mơ thấy băng sơn đạo diễn Tác giả: Hoa Mạn Xuyên Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 716 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 2772 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 1835 Văn chương tích phân: 37,927,800 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Phượng âm cũng váy chi hoa hồng đường Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 311449 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Tác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Ảo tưởng không gian Đô thị tình duyên Giới giải trí Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Khương Tri Vãn, Bách Nhan ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ cái khác: Chữa khỏi

[BHTT] [QT] Xuyên Thành Mười Tám Tuyến A Sau Cùng Ảnh Hậu Kết Hôn

[BHTT] [QT] Xuyên Thành Mười Tám Tuyến A Sau Cùng Ảnh Hậu Kết Hôn

Tác giả:

5947 158

Tác phẩm: Xuyên thành mười tám tuyến A sau cùng ảnh hậu kết hôn Tác giả: Nan Quá Yếu Cật Đường Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 702 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 6520 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 1253 Văn chương tích phân: 60,104,908 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Không thuộc hệ liệt nào Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 317348 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Tác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Ngược luyến tình thâm Gương vỡ lại lành Giới giải trí Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Doãn Linh Trúc, Yến Tư ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Hắc Liên Hoa Omega Tổng Dùng Cái Đuôi Triền Ta - Chân Thị Thỏ Liễu

[BHTT] [QT] Hắc Liên Hoa Omega Tổng Dùng Cái Đuôi Triền Ta - Chân Thị Thỏ Liễu

Tác giả:

4423 185

Tác phẩm: Hắc liên hoa Omega tổng dùng cái đuôi triền ta Tác giả: Chân Thị Thỏ Liễu Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1414 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 8483 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 4099 Văn chương tích phân: 86,059,536 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Thành thục cà rốt, thỉnh nhấm nháp Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 503572 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Tác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Hoan hỉ oan gia Xuyên qua thời không Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỷ Yến Vãn, Phó Tuế Hòa ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

[BHTT] [QT] Quá Thời Hạn Thông Báo - Đản Thát Sa

[BHTT] [QT] Quá Thời Hạn Thông Báo - Đản Thát Sa

Tác giả:

3019 73

Tác phẩm: Quá thời hạn thông báo Tác giả: Đản Thát Sa Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 3812 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 5013 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 11339 Văn chương tích phân: 146,959,408 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Chờ kết thúc Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 318557 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Tác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Gương vỡ lại lành Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Đinh Nha, Thư Trì ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Năm thượng

[BHTT] [QT] Ngược Văn Nữ Chủ Cứu Vớt Kế Hoạch - Lạc Tri

[BHTT] [QT] Ngược Văn Nữ Chủ Cứu Vớt Kế Hoạch - Lạc Tri

Tác giả:

9334 316

Tác phẩm: Ngược văn nữ chủ cứu vớt kế hoạch Tác giả: Lạc Tri Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2251 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 16530 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 5232 Văn chương tích phân: 140,250,192 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Bách hợp: Phong lưu nhảy vọt Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 562488 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Tác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Ngọt văn Mau xuyên Sảng văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Vọng Bạch, Tiết Thư Dư ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan