Echo_Team
Zombietale [ Drop ]

Zombietale [ Drop ]

Tác giả:

8835 1136

▪ Tác giả đã cho phép chúng tôi chỉnh sửa và dịch bộ truyện. ▪ Vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của tác giả và tôi. Link tác giả: http://zombie-frisk.tumblr.com/

Fallen Flowers [ Vietnamese ]

Fallen Flowers [ Vietnamese ]

Tác giả:

955 210

▪ Tác giả đã cho phép chúng tôi chỉnh sửa và dịch bộ truyện. ▪ Vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của tác giả và tôi. Link tác giả : http://tarableart.tumblr.com/ Echo_Team

Undertale Comic [ Drop ]

Undertale Comic [ Drop ]

Tác giả:

805 124

Short comic, picture . Về Undertale và Aus .

Dustbelife [ Drop ]

Dustbelife [ Drop ]

Tác giả:

1570 237

▪ Tác giả đã cho phép chúng tôi chỉnh sửa và dịch bộ truyện. ▪ Vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của tác giả và tôi. Link tác giả : http://aude-javel.tumblr.com

Undersave [ Drop ]

Undersave [ Drop ]

Tác giả:

1320 242

▪ Tác giả đã cho phép chúng tôi dịch bộ truyện này. ▪ Vui lòng không re -up khi chưa có sự cho phép của tác giả và tôi . Link tác giả : http://thecuteblogger.tumblr.com/

[ Đoản văn ] [ Oneshort ] Undertale [ Drop ]

[ Đoản văn ] [ Oneshort ] Undertale [ Drop ]

Tác giả:

17853 1564

Bạn đang định kiếm những câu chuyện hay về các cặp đôi cute trong Undertale? Vậy bạn tìm đúng nơi rồi đấy! Echo team sẽ phục vụ các cậu hết mình!

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan